Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

needs
20:52

Chamäleon 
Chamäleon 
Zwei nackte ischen

A body painting Chameleon

Johannes Stötter created this hyper realistic body painting of a chameleon on the bodies of two sisters lying one on the other which even manage to give the impression that walking on a branch.

http://www.laboiteverte.fr/un-body-painting-de-cameleon/
Reposted fromdoener doener viapragnienia pragnienia
needs
20:42

April 06 2015

needs
21:23
Big girls cry when their heart is breaking.
— Sia
Reposted fromkarna karna viasyrena syrena
needs
20:57
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover

April 05 2015

needs
19:53
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover
needs
19:51
needs
19:48
2120 a044
needs
19:47
8187 f2be
needs
19:35
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viacaraseen caraseen
needs
19:34
0891 05af 500
needs
19:34
0878 670b
needs
19:33

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viayourtitle yourtitle
needs
19:33
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viayourtitle yourtitle
needs
19:32
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viadecanelle decanelle
needs
19:30
2710 87bd 500
needs
19:30
5810 fa1d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadecanelle decanelle
needs
19:30
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadecanelle decanelle
needs
19:22
5209 80c6 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaPoranny Poranny

March 30 2015

needs
19:46
Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromLove-Life Love-Life viaCzerwonoCzarne CzerwonoCzarne
needs
18:59
5215 7e1a
Reposted fromyikes yikes viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl